Projektodawca

syntea-logo-mod

Syntea SA (wcześniej Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji Sp. z o.o.) działa na rynku edukacyjnym od ponad 10 lat.

System dostarczania usług kompetencyjnych, obejmujący szkolenia, certyfikację, praktyki i staże oraz pośrednictwo pracy, umożliwia przeprowadzanie naszych Klientów (osoby indywidualne, jak i firmy, instytucje oraz organizacje) przez pełny proces edukacyjny od analizy predyspozycji kompetencyjnych, doszkolenie, doradztwo, praktykę zawodową, aż po znalezienie i optymalizację zatrudnienia. Wypracowany przez nas system jest w pełni zgodny z ideą mobilności zawodowej oraz dostosowany do najważniejszych kierunków europejskiej i globalnej polityki edukacyjnej.

Firma świadczy następujące usługi kompetencyjne uzupełniające cały proces edukacji formalnej i wpisujące się w strategię „uczenia się przez całe życie” (Lifelong Learning):

  • Szkolenia i certyfikacja kompetencji, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb konkretnych grup docelowych i spełniające globalne standardy w zakresie edukacji oraz potrzeb rynku pracy.
    Praktyki i staże w przedsiębiorstwach, realizowane w Polsce i za granicą zarówno dla uczniów, studentów, jak i osób dorosłych. Dzięki rozbudowanej sieci partnerskiej.

Syntea organizuje praktyki i staże w firmach o dużym potencjale rozwoju i wysokim stopniu innowacyjności.

  • Pośrednictwo pracy. Wszystkim naszym działaniom przyświeca nadrzędny cel dostarczenia pracodawcom przygotowanych do pracy i wykwalifikowanych pracowników, a osobom, które korzystają z naszych usług edukacyjnych ułatwienie i pomoc w zdobyciu satysfakcjonującego zatrudnienia. Prowadzony przez nas monitoring zmian na rynku pracy oraz współpraca z instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami nie tylko z Polski, ale także z innych państw europejskich, umożliwia nam efektywne reagowanie na zachodzące zmiany, a także podpowiadanie najlepszych rozwiązań naszym Klientom. Wspierając rozwój nowego modelu szkoleń i certyfikacji kompetencji zawodowych VCC włączamy się w promocję ujednolicenia systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenia mobilności zawodowej.
Kapitał Ludzki