Materiały doradcze

W ramach projektu został wypracowany spójny materiał metodyczno-informacyjny wspomagający proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów (szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Materiał umożliwia samodzielne wykorzystanie go przez uczniów, ich rodziców i osoby dorosłe zamierzające podjąć naukę lub uczące się.

W jego skład wchodzi:

Kapitał Ludzki