Eksperci

Przy opracowaniu MDI współpracuje wielu ekspertów z dziedziny kształcenia zawodowego, doradztwa zawodowego, psychologii oraz metodyki nauczania.

Ewa Dębska – doradca metodyczny przedmiotów zawodowych oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych. Pracuje z młodzieżą w różnych typach szkół: technikum, zasadniczej szkole zawodowej, szkole policealnej. Zajmuje się również kształceniem ustawicznym, prowadząc zajęcia na  kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Wspomaga nauczycieli w organizowaniu, badaniu efektów procesu dydaktyczno- wychowawczego, doborze, modyfikacji i tworzeniu programów nauczania. Jest autorką kilku programów nauczania dla zawodu.

Agnieszka Kasperek – doradca metodyczny przedmiotów zawodowych oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych. Pracuje z młodzieżą w różnych typach szkół. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych „Dietetyka i planowanie żywienia” realizowanych on-line w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Wspomaga nauczycieli w organizowaniu, badaniu efektów procesu dydaktyczno- wychowawczego, doborze, modyfikacji i tworzeniu programów nauczania. Jest współautorką kilku programów nauczania dla zawodu. Jej najważniejsze publikacje to podręczniki: „Wyposażenie zakładów gastronomicznych i gospodarstw domowych”, Wydawnictwo REA, Warszawa 2011; „Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii”, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2014, oraz „Poradnik metodyczny dla nauczycieli. Wyposażenie zakładów gastronomicznych i gospodarstw domowych”, Wydawnictwo REA, Warszawa 2011.

 

Kapitał Ludzki