Dystrybucja powstałej wersji cyfrowej materiału doradczo – informacyjnego

Rozpoczynamy dystrybucję powstałego Materiału Doradczo – Informacyjnego. Materiały w formie elektronicznej zostaną wysłane do 50% szkół zarówno gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych, co stanowić będzie 11044 placówek oraz do 95% poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Materiał Doradczo – Informacyjny w formie aplikacji zostanie wysłany za potwierdzeniem odbioru. Stanowi to formę promocji i jest bezpłatne.

Kapitał Ludzki