O projekcie

Projekt „Mój zawód – moja przyszłość” realizowany  jest od 01.06.2014 roku do 30.06.2015 roku przez Syntea S.A. w partnerstwie z Fundacja VCC.

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i dostępności doradztwa  zawodowo – edukacyjnego poprzez opracowanie oraz rozpowszechnienie, w 50% gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz wszystkich  poradniach psychologiczno – pedagogicznych na terenie całego kraju, innowacyjnego materiału  metodyczno – informacyjnego wspomagającego proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych.
Projekt zaadresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych uczących się lub zamierzających podjąć naukę.
Pośrednimi adresatami projektu, stanowiący filar procesu doradztwa, są: szkolni doradcy, nauczyciele realizujący  zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego, doradcy i psychologowie w poradniach oraz pedagodzy i nauczyciele wyznaczeni przez dyrektorów.

Działania planowane w ramach projektu:

Wypracowanie spójnego materiału metodyczno-informacyjnego wspomagającego proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów (szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Materiał umożliwi samodzielne wykorzystanie go przez uczniów, ich rodziców i osoby dorosłe zamierzające podjąć naukę lub uczące się.

W jego skład wejdzie:

  • informator o wszystkich zawodach z klasyfikacji zawodów,
  • filmy promujące zawody,
  • aplikacja multimedialna informująca o zawodach i zawierająca krótkie ankiety badające predyspozycje uczniów do wykonywania danego zawodu,
  • szkolenia dla doradców zawodowych i nauczycieli z możliwości wykorzystania materiału w pracy z uczniem i rodzicem,
  • dystrybucja wypracowanych narzędzi w formie elektronicznej do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i poradni pedagogiczno-psychologicznych.
Kapitał Ludzki